Spel från Educatesmart ska ge säkrare gruvor

0
Educatesmart är namnet på en ny satsning på datorspelsliknande utbildning för bland annat gruvbranschen. Virtuella världar, som utformas efter verkliga miljöer och situationer, ska öka motivationen och göra inlärningen lättare och roligare. Glöm föreläsningar, vita tavlor och kursmaterial i bokform. Nästa gång du går en säkerhetsutbildning kanske du gör det i en virtuell miljö. Fördelarna är många, menar spelutvecklaren Matti Larsson. Skydds- och säkerhetsutbildningar är en grundbult inom all industriell verksamhet, inte minst i gruvbranschen. Men sättet vi lär oss på kan vara på väg att förändras radikalt.

”Du har inte tråkigt när du spelar”

– Skillnaden mot traditionell utbildning är att du inte har tråkigt när du spelar ett spel. Det finns ingen risk att du tänker på annat eller somnar på lektionen, säger Matti Larsson som menar att den stora fördelen med den spelliknande kursen är att deltagarna utbildas i bekanta, om än virtuella, miljöer. – Du lär dig att se fel och misstag som det ser ut på plats och när du sedan kommer tillbaka till jobbet, då känner du igen dig. Du ser om någon har gjort något man inte ska, men också om något görs på rätt sätt. Vi kan lätt ”skinna om” och byta hjälmar och kläder så att allt känns bekant. Idén till Educatesmart kommer från gruvindustrin. Matti Larsson, som är spelutvecklare och vd för Umeåföretaget Zordix, blev kontaktad av experter på gruvsäkerhet som undrade om man inte kunde göra en utbildning i spelform.

Educatesmart är ingen simulator

– Jag gick igång på det direkt. Tiden är mogen. Interaktivitet är något naturligt för de flesta och det finns inte längre någon rädsla för skärmar och spel. Dessutom är tekniken mogen, vi kan skapa inspirerande miljöer i full 3D och visa med hög detaljnivå ur olika vinklar. Educatesmart är ingen simulator, utan en utbildning som kan köras på pc, mac eller i mobiltelefon och surfplatta. Precis som i ett spel kan man spara och fortsätta när man har tid, vilket gör allt mer motiverande. Spelet har testats på ett 50-tal gruvanställda, finns översatt till 12 olika språk, och visades på gruvmässan PDAC i Toronto i våras. – Vi fick väldigt bra feedback från de kanadensiska gruvbolagen och det är en stor marknad som lockar. Men vi vill gärna börja med de svenska gruvföretagen, säger Matti Larsson.

COP W4 – sänkborrhammaren som sänker kostnaden

0
COP W4, en helt ny sänkborrhammare, har utvecklats under tre års tid. COP W4 är framtagen för vatten– och energiborrning och kan sänka dina kostnader på mer än ett sätt. Ingen annan sänkborrhammare har utvecklats och testats så grundligt som COP W4. Innan ingenjörerna fick gå till ritbordet tillfrågades kunder om vilka krav de har på en hammare som ska användas för geoenergiborrning – och supportärenden som kommit in till Atlas Copco genom åren analyserades. För att vara säkra på att produkten lever upp till högt ställda krav har kunderna varit med och samlat in den största mängd data som Atlas Copco någonsin har sammanställt i ett produktutvecklingsprojekt av en ny sänkborrhammare för vatten- och energiborrning. För att ytterligare säkerställa att sänkhammaren ska bli så effektiv och pålitlig som möjligt, borrades mer än 250 000 borrmeter under testperioden.

COP W4 ger lägre kostnader per borrmeter

– Tack vare att vi samarbetade med ett femtontal olika borrentreprenörer under testfasen, kunde vi finjustera hammaren till perfektion, säger Pavel Vedeneev som är Product Line Manager på Atlas Copco Secoroc. Resultatet av den noggranna produktutvecklingen blev en sänkborrhammare som på flera sätt kommer att sänka kostnaderna per borrmeter: högre produktivitet, längre livslängd på både sänkborrhammare och sänkborrkronor, och lägre dieselförbrukning. – COP W4 har visat en ökning av produktiviteten jämfört med existerande sänkborrhammare på marknaden, vilket gör att hålen kan borras snabbare. Den sänker också dieselförbrukningen, säger Pavel Vedeneev.

Enklare att göra service på

Att hammaren har färre delar gör att den är enklare både att använda och göra service på. Det är den enda sänkborrhammare för geoenergiborrning, som kan byggas om med en så kallad ekonomisats utan att tappa i produktivitet. Då används hammarens inre delar en gång till och bakstycke, foder och chuck byts ut. COP W4 lanserades i Sverige i slutet av mars i år och hittills har fler än 500 hammare nått marknaden. – Det är fantastiskt vilken genomslagskraft COP W4 har haft. Vi är verkligt glada och stolta att kunna erbjuda våra kunder en kanonprodukt som ger flera fördelar för våra kunders affärer, säger Marcus Österberg som är Product Specialist Rock Drilling Tools på Atlas Copco.

COP W4 har …

 • Högre produktivitet än befintliga produkter på marknaden.
 • Längre livslängd på sänkborrhammare och på sänkborrkronor.
 • Lägre dieselförbrukning.

Powerbit – nya borrkronor med kraft

0
Powerbit är det passande namnet på Atlas Copcos nya sortiment av borrkronor. De ger både hög livslängd och bra borrsjunkning. Powerbit gör att man kan klara av fler borrmeter än tidigare innan det är dags för första slipningen. – Powerbit ger färre stopp i borrningen, vilket i sin tur kommer att göra väldigt mycket för produktiviteten, säger Pierre Coulon, produktlinjechef för topphammarborrning på Atlas Copco Secoroc.

Powerbit har starkare stål

Powerbitkronorna har förbättrad stålkropp, där stålet är starkare tack vare en förändrad värmebehandling. Det påverkar alltså slipbehovet positivt, men ger även borrkronan en ökad livslängd. – Ett starkare stål minskar också risken för ”popouts”, att stiften längst fram på kronan lossnar. En annan nyhet är formen på stiften på vissa Powerbitkronor: de som tidigare skulle ha haft semiballistiska stift har nu försetts med trubbnosstift.* – Trubbnosstiftet har mer hårdmetall än ett traditionellt stift och mer hårdmetall på rätt ställe. Det innebär såväl bättre livslängd som längre slipintervall. Med det nya stiftet ligger också en större yta av stiftet an mot berget, vilket ger en bättre borrsjunkning. Samtliga stift på de nya Powerbitkronorna får en patenterad Enduro Extra-behandling. Behandlingen ger stiften en hårdare och segare yta som gör att de varar längre, speciellt under tuffa förhållanden.

Passar alla typer av berg

Första omgången Powerbitkronor är anpassade för ovanjordsborrning i alla typer av bergsformationer, som vid arbete i stenbrott och inom anläggningsindustrin. De passar även vid pallborrning i ovanjordsgruvor och några av kronorna kan användas vid produktionsborrning under jord. Det kommer också att bli lättare att välja rätt krona beroende på vilken typ av berg man har. – Vi reducerar sortimentet, eftersom det inte är något självändamål att ha en brett utbud. Det är viktigare att ha färre kronor som är anpassade till de reella behoven. *Det finns även Powerbitkronor med sfäriska respektive fullballistiska stift.

Fakta / Powerbit

 • Starkare stål tack vare förbättrad värmebehandling.
 • Enduro Extra-behandling ökar stiftens livslängd.
 • Nya stift av Trubbnostyp för bättre borrsjunkning och längre slipintervall.
 • Nya stiftplaceringar gynnar livslängd och borrsjunkning.
 • Större spolhål med förändrad position.
 • Nydesignade retrac-kronor minskar vikten.

Norvik – NCC flyttar 10 miljoner ton berg när ny hamn byggs

0
Startskottet har gått för Stockholm Norvik, den nya godshamn som ska byggas utanför Nynäshamn. En av entreprenörerna är NCC som har två olika delprojekt inom den stora infrastruktursatsningen.
Mälardalsregionen växer snabbt och kräver en effektiv och hållbar transport av varor från omvärlden. Samtidigt blir fartygen som transporterar godset allt större. Det är huvudskälen till att den nya hamnen Stockholm Norvik nu börjar byggas. Projektet har varit omdiskuterat. Konstruktionen skulle egentligen ha börjat redan 2006 då Stockholm stad fattade beslutet om den nya hamnen. Nu, efter tio år av överklaganden från främst markägare i närheten, har Högsta domstolen gett klartecken och arbetet inledes i mitten av september. Stockholm Norvik byggs för att kunna ta emot både containerfartyg och rullande gods. Hamnens rejält tilltagna vattendjup gör att den kan ta emot de större fartyg som trafikerar Östersjön. Fullt utbyggt upptar hamnområdet en yta på hela 44 hektar och NCC är en av de stora entreprenörerna i projektet. Företaget bygger i egen regi en logistik- och företagspark i direkt anslutning till hamnen, och hoppas kunna locka företag med närheten till hamn, vägar och storstad. Samtidigt utför NCC markarbeten i samarbete med Stockholms Hamnar, i ett uppdrag som värderas till cirka en halv miljard kronor över två och ett halvt år. För några veckor sedan påbörjades arbetet med infrastruktur, bergarbeten för järnvägsanslutning, och hamnplan. – Omkring 10 miljoner ton berg ska sprängas loss och kommer att användas för utfyllnad på markområden i det som blir den nya hamnen, samt som utfyllnad i havet för skapande av nya ytor för hamnplan och kajer, säger Carina Angarth som är projektchef Norvik på NCC Infrastructure. Byggtiden för Stockholm Norvik Hamn är tre till fyra år, sedan kan hamnen ta emot sina första fartyg. I nästa nummer av magasinet Bitz bjuder vi på ett långt reportage om Stockholm Norvik och NCCs roll i projektet.

Fakta/Stockholm Norvik Hamn

 • Ligger fem mil från Stockholm
 • Effektiva anslutningar till väg och järnväg
 • Kan hantera 500 000 containers per år
 • Klarar 200 000 fordon med rullande gods per år
 • Får sju kajlägen och totalt 1 400 meter kaj
 • Vattendjup på 16,5 meter gör att hamnen kan ta emot stora fartyg

Simba S7 – möt borriggen som lirar biljard

0
Vem i gruvan är bäst på biljard? Kanske är det nya Simba S7. Produktionsborriggen med så hög precison att den klarar även de svåraste stötarna. Sedan 1960-talet när Atlas Copco lanserade den första modellen i sin serie Simba produktionsborriggar, har den varit känd för sin pålitlighet och tuffhet. Idag har Simba utvecklats till en fullt automatiseringsfärdig produktionsborrigg med precision i världsklass. – Konceptet är en kombination av det befintliga styrsystemet RCS, det integrerade vinkelinstrumentet och programvaran för automatisering. Tillsammans gör de att riggen kan anpassa sig efter bergets egenskaper och borra med hög precision, säger Mikael Larslin som är Product Manager för Simba S7. När Simba S7 nu lanseras, görs det med en film där maskinen försöker klara av en av världens svåraste biljardsstötar, The Butterfly Shot. Tror du att den klarar stöten? Kolla på filmen så får du se. Att maskinen är fullt förberedd för automatisering innebär att produktiviteten kan öka i de gruvor där den används. Exempelvis behöver inte borrningen avbrytas vid skiftbyten eller under raster. – Våra mätningar visar att vi kan öka produktiviteten med upp till tio procent med Simba S7 tack vare automatisering, säger Mikael Larslin. Men det är inte allt. Den nya riggen bjuder också på säkerhetsförbättringar, exempelvis automatiskt borrstopp som förhindrar olyckor och säkerställer god säkerhet både för personal och maskin. – Simba S7 ökar flexbiliteten samtidigt som den skapar en operatörsvänlig arbetsmiljö. Det här är ingenjörskonst, precision och automatisering kombinerat i en och samma maskin. p Produkten är verkligen en ”game changer”, säger Mikael Larslin.

Malmberg Borrning – geoenergi ger många nya uppdrag

0
Malmberg Borrning har bråda dagar. Allt fler upptäcker fördelarna med geoenergi och företaget har så många uppdrag att man beställt ny utrustning och rekryterar mer personal. Paul Åberg ökar trycket. Han borrar efter geoenergi och ska ner till 80 meter. Vi är i skånska Viby utanför Kristianstad där det finns massor av vatten i berggrunden och geologin är svår med ömsom hårda, ömsom mjuka sediment. Nya kompressorn DrillAir Y35 från Atlas Copco får bekänna färg. För ganska precis 150 år sedan, den 7 april 1866, fick smeden Jöns Mattisson-Malmberg sitt gesällbrev och startade en smedja i Yngsjö, som ligger knappt två mil från där vi står. Det ses som startpunkten för MalmbergGruppen. Man kan ju undra vad Jöns hade tänkt om han hade sett dagens monsterutrustning.

Malmberg Borrning ingår i MalmGruppen

MalmbergGruppen, som fortfarande har sitt huvudkontor i Yngsjö, är i dag ett miljöteknikföretag – Cleantech, med ett hippare namn – som arbetar med vattenrening, biogas, geoenergi och borrning. Företaget har även en verksamhet som sysslar med miljöhantering i form av spolning och slamsugning. Företagsgruppen är organiserad i tre delar: Malmberg Water AB, Malmberg Borrning AB och Malmberg Miljöhantering AB. Gruppen har 180 medarbetare och omsätter knappt 600 miljoner kronor. Sara Malmberg, utbildad civilingenjör på KTH, är vd för Malmberg Borrning och tillsammans med sin bror Erik Malmberg den femte generationen i familjeföretaget.

Malmberg Borrning går för högtryck

På Malmberg Borrning, där geoenergin ingår, är man överhopade med jobb. – Begreppet geoenergi börjar bli känt och när fastighetsägarna insett att de både kan spara pengar och bidra till en mer hållbar miljö har det blivit jättestort, säger Sara Malmberg. Tekniken kan användas till att både värma och kyla flerbostadshus, kontorsbyggnader, sjukhus och andra större fastigheter. Malmberg Borrning har bland annat byggt anläggningar åt Arlanda Airport, Masthusen i Malmö och Västberga logistikcentrum i Stockholm. Malmberg Borrning har så pass mycket att göra att företaget har beställt ytterligare ett brunnsborrningsaggregat WellDrill 3063 och en högtryckskompressor DrillAir Y35 som ska levereras nu under våren.

Växt med lönsamhet

Sara Malmberg berättar att försäljningen för hennes ansvarsområde har ökat från drygt 30 miljoner kronor år 2013 till förra årets bokslut som stannade på 90 miljoner. – Trots den här kraftiga expansionen lyckas vi hålla lönsamheten uppe. Baksidan av myntet är att alla i företaget har arbetat lite för mycket under en period. – Det är lätt att det blir så när man jobbar i medvind och alla triggas i gång och tycker det är roligt. Men nu håller vi på att rekrytera personal för att få en mer rimlig situation, säger Sara Malmberg. Sverige som marknad räcker inte riktigt till när det gäller större projekt för geoenergi, biogas och vattenrening. Därför har MalmbergGruppen sökt sig utomlands med egna kontor i Danmark, Storbritannien, Tyskland och Litauen. Runt 60 procent av företagets verksamhet utgörs i dag av export. För att bli ännu mer attraktiva på exportmarknaden har företaget börjat jobba med färdiga moduler när det gäller både geoenergi och biogas. Moduler som enkelt kan skeppas i väg utomlands. – När det gäller geoenergi bygger vi enheter som kan dockas på energibrunnarna och kopplas till ett befintligt värme- och kylsystem. Biogastekniken är inrymd i en container.

Bygger energimoduler själva

De färdiga energimodulerna bygger företaget själva i verkstaden i Yngsjö, där ett femtiotal personer är anställda. I Viby, där vattnet forsar runt våra gummistövlar, är tanken att det ska installeras en mindre modul, en Malmberg enerGeo. Huset som ska uppföras är på knappt 600 kvadratmeter och ska innehålla sex lägenheter. För detta krävs två borrhål som går ner på 80 meters djup. Här i Viby blir det ett så kallat öppet system, vilket innebär att man plockar ut energin i en värmeväxlare direkt ur grundvattnet. Värmeväxlaren är sedan kopplad till en värmepump. Malmberg jobbar även med vad som kallas slutna system, där man för ner slangar i borrhålen. I det slutna systemet har man sedan en köldbärare som cirkulerar och tar med sig energi ur berggrunden. – Det här är en liten anläggning. I Malmö har vi just fått en order på ett projekt som innebär att vi ska borra femtio hål ner till 300 meters djup. Där är det trångt mellan husen, men den smidiga borriggen och kompressorn från Atlas Copco gör att vi får plats, säger Sara Malmberg.

Garpenberg ökar produktiviteten med fjärrstyrning

0
Garpenbergsgruvan tar steget in i framtiden. Det första borriggen med fjärrstyrning testas just nu och inom ett par år ska alla riggar vara automatiserade. I december förra året installerades den första utrustningen för fjärrstyrning av borriggar i Bolidenägda Garpenbergsgruvan. Nu testas funktionerna och snart får gruvan fler automatiserade riggar. – Vi har installerat fjärrstyrning på ett produktionsaggregat, Atlas Copco Simba ME7, än så länge styr vi den från ett kontrollrum ovan jord via WLAN-systemet, säger Gunnar Nyström som är gruvchef i Garpenberg. Vad händer härnäst? – I början av april får vi en till Simba ME7 som är utrustad med fjärrstyrning från fabrik, då kommer vi att kunna köra två maskiner från samma kontrollrum, och i september får vi en tredje. 2018 levereras ytterligare en maskin och då har vi fjärrstyrning på hela vår park och kan köra alla Simba ME7 från samma kontrollrum. Varför satsar ni på fjärrstyrning? – För att öka produktionen. Fjärrsstyrning gör att vi bättre kan utnyttja de timmar gruvan måste vara utrymd på grund av skjutning. När hela systemet är på plats handlar det om fem timmar per dygn. Ser du några andra fördelar? – Arbetsmiljömässigt är det en stor skillnad. Vi kommer bort från riggen och får sitta i kontrollrummet vid ett höj- och sänkbart skrivbord istället för att jobba vid maskinen. Hur ser du på det fortsatta jobbet med automatisering? – Jag hoppas att vi på Boliden tillsammans med Atlas Copco kan fortsätta att jobba för att optimera fjärrstyrningen, till exempel när det gäller kronbyten och syltrörsautomatik. <!– –>

Flexibel lastbil för brunnsborrare

0
En smart lastbil för borrarens behov, som rymmer all utrustning och har lastväxlat flak, det är resultatet av ett ganska oplanerat samarbete mellan Atlas Copco och Scania. De bästa idéerna är ofta de som kommer spontant, som en aha-upplevelse mitt i vardagen. Så var det för Marcus Larsson, Global Account Manager för International Fleet Sales, på Scania. – För ett år sedan hyrde vi en vanlig vit Scania-lastbil i samband med ett event och lastade på en kompressor från Atlas Copco. Då insåg vi att man måste kunna göra något bättre av det här, som ett helhetskoncept tillsammans med Atlas Copco. Embryot till idén hade funnits tidigare, men ingen hade riktigt tagit tag i det. En arbetsgrupp på Scania tog tillsammans med Atlas Copco Welltech fram konceptet med en lastbil som rymmer allt en brunns- eller energiborrare kan behöva: kompressor, borraggregat och borrverktyg – och med ett lastväxlat flak som gör lösningen extremt flexibel. – Du behöver ingen trailer och lastbilen måste inte stå kvar under hela borrningen. Du lyfter av flaket med kompressorn och borrutrustningen på, sedan kan du använda lastbilen till att hämta mer utrustning. Eller använda bilen till helt andra jobb, eller hyra ut den medan borrningen pågår, säger Marcus Larsson. Vad händer just nu? – Vi arbetar med att validera specifikationerna och med att ta fram ett erbjudande som kan ge mervärde till kunderna. Exakt hur det ska utformas är inte riktigt klart än. På bilden ser ni ett exempel på hur det kan se ut. Lastbilen är lastad med Atlas Copcos nya högtryckskompressor DrillAir Y35 och brunnsborraraggregatet WellDrill 3062. Kompressorn drivs förresten med en motor från, du gissade rätt, Scania.

Scooptram ST7 Battery – en Tesla i gruvan

0
Scooptram ST7 Battery tar batterirevolutionen under jord. Vad sägs om ett fordon som gör gruvor renare och säkrare, samtidigt som kostnaderna minskar?  Utvecklingen av battericeller har startat en revolution av personbilsmarknaden, med amerikanska Tesla som välkänd föregångare. Nu är det dags även för tunga arbetsfordon att bli batteridrivna och Atlas Copcos nya Scooptram ST7 Battery kan bli gruvgångarnas egen Tesla. De fordon som idag används i gruvor drivs till största del med diesel, vilket ställer höga krav på ventilation av gruvgångarna.

Scooptram ST7 Battery – slipp diesel och kablar

Ventilationssystemen är dyra och att rena luften kostar mer ju djupare gruvan blir. Elfordon finns, men de drivs via kablar som begränsar räckvidd och rörlighet. Scooptram ST7 Battery är en batteridriven gruvlastare som raderar problemen med både diesel och kablar. Att Atlas Copco lyckats ta fram en gruvlastare som helt går på batteri beror på de stora framstegen som gjorts inom batteriteknik, som gör det möjligt att nu driva även tunga maskiner med batterier. Lastaren är framtagen för att klara morgondagens miljökrav, gruvnäringens säkerhetsföreskrifter och samtidigt låta gruvbolag spara pengar på ventilation. Cirka en tredjedel av de operationella kostnaderna inom gruvnäringen kommer från ventilation av schakt, för att leda bort avgaserna från dieseldrivna fordon.

Bidrar till en positiv samhällsutveckling

Men vinsten är inte bara minskade kostnader i daglig drift. Eldrivna gruvfordon ger fler fördelar än så. – De eldrivna produkterna har också flera indirekta fördelar, som minskad total miljöpåverkan och ökad medarbetarnöjdhet, samtidigt som de bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Erik Svedlund som är Product Manager – Electric Vehicles – Underground Material Handling på Atlas Copco. Scooptram ST7 Battery lanseras först på den nordamerikanska marknaden och är det första batteridrivna fordon från Atlas Copco som inte kräver kabelanslutning. Atlas Copco tittar på möjligheten att framöver lansera fler produkter med liknande batteriteknik, som lastare, truckar och borriggar.

Certiq berättar hur riggar och maskiner mår

0
Nu kan du få viktig information om dina maskiner levererad direkt till din dator. Atlas Copcos nya produkt Certiq ger stenkoll på status och produktivitet. Enkelt förklarat är Certiq en lösning som skickar maskindata till en server, information som du sedan direkt når via din dator. Certiq fungerar på alla typer av gruv- och bergbrytningsutrustning, till exempel borriggar både ovan och under jord, och hjälper till att hålla kolla på ett brett urval av data. Maskintimmar, slagverkstimmar, producerade ton eller antal borrade meter, är några exempel.

Certiq förenklar insamlandet av information

– Ju mer avancerad maskin du har, desto mer information kan du få, säger Thomaz Ahlborg som är produktchef för Certiq. Han berättar att drivkraften bakom den nya produkten är att förenkla insamlandet av information och att göra det lättare att jämföra produktivitet mellan maskiner. – Vi vet att våra kunder mäter redan idag, men vi vill göra det lättare. Istället för att anteckna med papper och penna och föra över till dator, eller att behöva ringa och fråga efter informationen, får du den automatiskt till din dator. Certiq kommer att finnas i en basvariant och i en mer avancerad version som även samlar alla larm i listor, skickar larm via sms, och sammanställer Excelrapporter med produktionsdata som sänds via mejl.

”Riktiga maskindata skickas direkt till datorn”

Atlas Copco var pionjärer när ProCom, ett satellitbaserat system för övervakning av riggar, lanserades 2003. Certiq tar sitt avstamp där, men har lyfts åtskilliga nivåer för att möta nya krav och förenkla användningen. Certiq lanseras just nu i Sverige som är pilotland för produkten. I skrivande stund har fem kunder börjat använda lösningen. – Alla som har en maskin från Atlas Copco får en betydligt bättre upplevelse, med riktiga maskindata som skickas direkt till datorn, säger Thomaz Ahlborg.

FlexiROC T20 R är borrarens nya bäste vän

0
FlexiROC T20 R har hyllats för sin flexibilitet och produktivitet. Nu har den populära borriggen fått en rejäl uppgradering och blivit ännu bättre. Målet var glaskart. Uppgraderingen av FlexiROC T20 R skulle göra den bäst i klassen bland kompakta, fjärrstyrda borraggregat. Den nya modellen FlexiROC T20 R (Mk II) har begåvats med mängder av stora och små förbättringar, listan över alla nyheter rymmer ett 40-tal punkter.

FlexiROC T20 R har fått nytt styrsystem

En av de viktigaste förändringarna handlar om styrningen, ett helt nytt styrsystem med elektriska och hydrauliska komponenter, samt radiostyrning (RRC), har installerats. Teknik och lösningar kommer från beprövade borraggregat som FlexiROC T25 R och T30 R, vilket garanterar funktionalitet och kvalitet. En annan mycket viktig pusselbit i arbetet med den nya modellen är att stor möda har lagts ner på att göra delarna enhetliga, vilket öppnar för användandet av beprövad teknik och komponenter av god kvalitet. I klartext: för en entreprenör som använder maskinen i daglig drift betyder det ett tillförlitligt borraggregat som ger maximal drifttid.

Ökar prestanda med upp till 40 procent

Den nya versionen har försetts med bergborrmaskinen COP 1435, som har nästan 30 procent högre slageffekt och 30 procent högre rotationsvridmoment än föregående modell. Med en slageffekt på 14 kW och en smidig cylindermatning har borrningsprestandan ökat med upp till 40 procent. För att minska nedtiden har borriggens servicepunkter gjorts mer lättåtkomliga, exempelvis sitter batterier, oljefilter och luftfilter bättre placerade än tidigare. Uppgraderingarna av produkten bygger till stor del på önskemål och synpunkter från Atlas Copcos kunder världen över.

Martin Malmsten – årets vinnare av Bergteknikpriset 2016

0
En nytänkande branschveteran tilldelades Bergteknikpriset 2016. I motiveringen framhölls att Martin Malmsten, Area Manager för Berggruppen inom NCC, är en förebild för den svenska bergbranschen. Atlas Copco Bergteknikpris delades ut under företagets årliga luciaseminarium, i testgruvan under huvudkontoret i Sickla i Stockholm. Martin Malmsten tog emot priset från Lars Senf som är vd för Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden.

”Känns riktigt bra”

– Bergteknikpriset 2016 kom som en väldigt glad överraskning, det var inget jag hade funderat på. Men det kändes riktigt bra, säger Martin Malmsten. Priset är på 100 000 kronor och består av två delar. En är en donation på 80 000 kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt inom bergteknik i Sverige. Den andra delen av priset är ett resestipendium på 20 000 kronor som får användas fritt av mottagaren.

Vill utveckla MWD-tekniken

– Om det är möjligt vill jag använda pengarna till att utveckla MWD-tekniken, det är ett kärt barn för mig. Jag tror mycket på tekniken och den kan ha stor nytta för hela branschen genom att vi kan göra enkla bergssonderingar. MWD är ett bra instrument för att visa vilket berg kunden tillhandahåller, säger Martin Malmsten. MWD, förkortningen står för Measurement While Drilling, är en metod för att samla data under borrning för att kunna se förändringar i berget. Resestipendiet på 20 000 kronor har Martin Malmsten inte hunnit fundera på. – Jag har inte tänkt på det än, men är en angenäm överraskning som öppnar för roliga möjligheter.

Motiveringen till Bergteknikpriset 2016 formulerades så här:

”Med sin förmåga att se möjligheterna i ny teknik driver Martin Malmsten på leverantörernas teknikutveckling och med ett smittande engagemang lyfter han både sina medarbetare och sina projekt till nya höjder. Genom att vara öppen för innovativa lösningar skapar Martin förutsättningar för en säkrare och mer effektiv borrning, flera av hans idéer används nu som branschstandard. Kombinationen av kunnande, nytänkande och professionellt nätverkande gör Martin Malmsten till både en tillgång och en förebild för den svenska bergsbranschen”.

Här byggs Europas största biogasanläggning i Stockholm

Losshållning i tätbebyggt område är en sak. Men att det också är trångt under berget gör arbetet vid Henriksdal till en riktig utmaning. Dessutom finns det risk för explosioner. Utsikten från berget i Henriksdal, strax sydost om Stockholm, är magnifik. I norr ligger Gröna Lund och sover i januarikylan. Västerut syns Globens vita runda nuna. I söder ligger Hammarbybacken, som nu saknar snö. Henriksdalsberget, som mäter 56 meter på in högsta punkt, kantas av både bostadshus och företagsbyggnader.

Trångt även under marken

Att arbeta i tätbebyggt område ställer vissa krav på borrning och sprängning. En borrigg med ljuddämpare och sprängmattor är självklara saker. Men här är det trångt även under marken. Här samsas nämligen Henriksdals reningsverk, företaget Scandinavian Biogas och Saltsjöbanan, som går rakt genom berget. – Vi måste undvika sprickbildningar i berget när det finns flera intressenter under jorden. Det är som att borra i en schweizerost, säger Dennis Lyckstråle, uppdragsledare för Scandrock, som ansvarar för uppdraget på plats.

Europas största biogasanläggning

Det är företaget Scandinavian Biogas som behöver mer utrymme för att bygga Europas största biogasanläggning på bergstoppen. Framöver ska reningsverket ta in mer avloppsvatten än någonsin när Stockholm får allt fler invånare och reningsverket i Bromma ska läggas ner. Det innebär mer arbete för Scandinavian Biogas. Efter att reningsverket gjort rågas av avloppsvattnet förädlas detta till biogas av Scandinavian Biogas. Denna biogas levereras sedan till bland annat SL-bussarna, Statoils gasmackar och stadsdelen Hammarby Sjöstad, som har ett unikt kretsloppstänkande, där de boende kan använda biogas för att exempelvis laga mat. Inte så konstigt att bostadsområdet i folkmun ibland går under namnet ”Dasslocket”. Området som ska bort är på cirka 1 900 kvadratmeter och sträcker sig cirka tolv meter ner i berget. Arbetet påbörjades i november och avslutas under våren.

20 000 kubikmeter berg

Det handlar om försiktig losshållning på totalt cirka 20 000 kubikmeter berg. Vi tar bort berget i nivåer så att det inte ska gå fel. Och klipporna närmast byggnaderna måste knackas bort, för det är bara några meter dem emellan, säger Dennis. En timme före en sprängning får alla i närheten, både boende och anställda, sms om vad som ska hända. När vi är på besök skickar Dennis och hans kollegor ut ett meddelande till alla om att sprängning kommer att ske klockan 11.50.

Borrning utan problem

Operatören johannes gransell från Scandrock, som sköter en Atlas Copco SmartRoc T 35-borrigg, tutar när det är 30 sekunder kvar till sprängning som en sista varning. Han är rutinerad och ligger steget före övriga. Borrningen sker utan några större problem. Däremot händer det att sprängningar blir inställda på grund av dåligt väder. Det är inte tillåtet att spränga vid till exempel nedsatt sikt, som i dimma, kraftigt snöväder eller mörker, på grund av säkerhetsrisken. Även logistiken blir en prövning. Transporterna av sprängsten, som sedan ska krossas och bli till grus eller makadam, går genom bergets olika tunnlar. – Det blir lätt köer, och det blir en viss väntan innan sprängstenen kan transporteras bort, säger Johannes.

Säkerheten främst

Ett annat orosmoment är förstås biogasen som finns i de vita silorna på arbetsplatsen bredvid. Dessa skyddas av stora containrar under sprängningsarbetet. Martin Johansson, säkerhetsansvarig vid Scandinavian Biogas, gör sin vanliga runda och mäter gasmängden i luften inför varje sprängning. Det skulle få katastrofala konsekvenser om det fanns gasläckor. – Bland annat stänger vi av våra kompressorer när det är dags, för där kan det sippra ut lite gas. Sprängmedlet som används avger en flamma som kan antända gasen, vilket har hänt några gånger. Men det är väldigt liten mängd och sker därför kontrollerat.