tisdag, 18 juni, 2024
spot_img
HemSkarpt lägeFlexiROC T30 R - ljuddämpad rigg fixar känsligt uppdrag

FlexiROC T30 R – ljuddämpad rigg fixar känsligt uppdrag

FlexiROC T30 R. Vid S:t Görans sjukhus i Stockholm pågår en entreprenad med omfattande sprängningsarbeten. Att flytta berg intill ett sjukhus fyllt med känslig utrustning, patienter och personal kräver minutiös planering – och en ljuddämpad borrigg.

Från att Skanskas bergarbeten startades i början av februari 2017 fram till i mitten av mars 2018 fyrades drygt 100 salvor av. Innan sprängningarna avslutas, under våren 2018, kommer det ha skett cirka 200 sprängningar. I bergmassor motsvarar det cirka 10 000 kubik.

I det här mycket kontrollerade byggprojektet är det fasta tider som gäller för sprängningarna. Vid varje sprängning finns minst tio stycken utstationerade vakter för extra hög säkerhet. För att hålla koll på sprängningarna sitter ett 30-tal vibrationsmätare runt sjukhuset.

Sprängningsarbetena krävs inför konstruktionen av nya kulvertar, grunder till två nya vårdbyggnader och en ny ambulansinfart. Ombyggnation sker även av befintliga sjukhusbyggnader, bland annat blir det ombyggda administrativa lokaler, en ny röntgenavdelning, nya operationssalar, och rum för BB och förlossning.

– Om vi inte haft en ljuddämpad borrigg hade vi inte fått utföra uppdraget. Det var Locums och sjukhusets krav från start. Inför projektstarten köpte vi Epiroc FlexiROC T30 R – en borrigg i mellanstorlek som är dedikerad för detta projekt och lämplig för arbeten i trånga stadsmiljöer, säger Carita Broberg, projektchef Berg inom Skanska Väg- & Anläggning, Region Mellansverige, med övergripande ansvar för berg.

Måste ta stor hänsyn

Under byggprocessen pågår verksamheten vid sjukhuset i princip som vanligt. Den största utmaningen med projektet är den känsliga miljön. Stor hänsyn måste tas till patienter, personal och känslig utrustning. Bland den tekniska utrustningen märks magnetröntgen, sjukhusets ställverk, datortomografi med mera.

För att nå de högt ställda kraven krävs omfattande planering och riskanalyser. På grund av den känsliga miljön och trånga utrymmen har losshållning av berget ibland även genomförts med vajersåg eller darda (spräckning). Det är ibland de enda alternativen för att minimera vibrationerna.

– Planeringen handlar mycket om hur vi ska utföra arbetet säkert med högt miljötänk och minska störningen på omgivningen, berättar Robin Andersson som är Skanskas ansvariga arbetsledare för sprängningarna vid S:t Görans sjukhus.

”Förstod inte att vi redan borrade”

Förutom den minutiösa planeringen spelar den ljuddämpade borriggen en mycket viktig roll för att leva upp till de högt ställda kraven. En positiv effekt av borriggens sänkta ljudnivå märktes direkt när borrningen hade inletts.

– Borriggen var så tyst att de som arbetar på sjukhuset inte förstod att vi redan hade börjat borra.

Borroperatören Gustav Andersson ser en rad andra vinster med att använda en ljuddämpad borrigg, som i första hand gäller arbetsmiljö.

– Mest positivt är ju hälsan, det gäller framför allt det dämpade ljudet. Jag kan ha en dialog med mina kolleger samtidigt som maskinen borrar, säger Gustav Andersson.

Han tycker också att det påbyggda dämpskyddet ger en renare arbetsmiljö med mindre oljespill och mindre påverkan från borrkaxet.

FlexiROC T30 R ger stora fördelar

Fördelarna är många, men Carita Broberg ser också vissa utmaningar för operatören.

– Det kan vara svårt att borra nära en vägg eller en spont eftersom ljuddämparen tar utrymme. Det kan även vara svårt att se vad som händer nere vid borrfoten eftersom borroperatören inte riktigt ser var påhugget är.

Carita Broberg poängterar en ljuddämpad borrigg ger stora fördelar i projekt som företaget annars inte skulle ha kunnat utföra. Om Skanska hade haft fler ljuddämpade borriggar skulle det ha funnits fler arbetsuppgifter för dem.

– Det är mycket som talar för att vi kommer att investera i en ny rigg i framtiden, säger hon.


 

Fakta Epiroc FlexiROC T30 R

• Ovanjordsborraggregat för anläggning och stadsutveckling.
• Försedd med Silence Kit (ljuddämpning) som dämpar nio procent och är demonterbar.
• Ljuddämparen är en behållare i aluminium med invändig stålkonstruktion.

Fakta om projektet

S:t Görans sjukhus byggs ut och moderniseras för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. Locum AB, fastighetsförvaltare åt Stockholms läns landsting, har tecknat ett samverkansavtal med Skanska för byggnationen av två nya behandlingsbyggnader samt ombyggnader i befintliga byggnader.


Senaste artiklarna