tisdag, 18 juni, 2024
spot_img
HemSkarpt lägeNorvik - NCC flyttar 10 miljoner ton berg när ny hamn byggs

Norvik – NCC flyttar 10 miljoner ton berg när ny hamn byggs

Startskottet har gått för Stockholm Norvik, den nya godshamn som ska byggas utanför Nynäshamn. En av entreprenörerna är NCC som har två olika delprojekt inom den stora infrastruktursatsningen.

Mälardalsregionen växer snabbt och kräver en effektiv och hållbar transport av varor från omvärlden.

Samtidigt blir fartygen som transporterar godset allt större. Det är huvudskälen till att den nya hamnen Stockholm Norvik nu börjar byggas.

Projektet har varit omdiskuterat. Konstruktionen skulle egentligen ha börjat redan 2006 då Stockholm stad fattade beslutet om den nya hamnen.

Nu, efter tio år av överklaganden från främst markägare i närheten, har Högsta domstolen gett klartecken och arbetet inledes i mitten av september.

Stockholm Norvik byggs för att kunna ta emot både containerfartyg och rullande gods. Hamnens rejält tilltagna vattendjup gör att den kan ta emot de större fartyg som trafikerar Östersjön.

Fullt utbyggt upptar hamnområdet en yta på hela 44 hektar och NCC är en av de stora entreprenörerna i projektet.

Företaget bygger i egen regi en logistik- och företagspark i direkt anslutning till hamnen, och hoppas kunna locka företag med närheten till hamn, vägar och storstad.

Samtidigt utför NCC markarbeten i samarbete med Stockholms Hamnar, i ett uppdrag som värderas till cirka en halv miljard kronor över två och ett halvt år.

För några veckor sedan påbörjades arbetet med infrastruktur, bergarbeten för järnvägsanslutning, och hamnplan.

– Omkring 10 miljoner ton berg ska sprängas loss och kommer att användas för utfyllnad på markområden i det som blir den nya hamnen, samt som utfyllnad i havet för skapande av nya ytor för hamnplan och kajer, säger Carina Angarth som är projektchef Norvik på NCC Infrastructure.

Byggtiden för Stockholm Norvik Hamn är tre till fyra år, sedan kan hamnen ta emot sina första fartyg.

I nästa nummer av magasinet Bitz bjuder vi på ett långt reportage om Stockholm Norvik och NCCs roll i projektet.


Fakta/Stockholm Norvik Hamn

  • Ligger fem mil från Stockholm
  • Effektiva anslutningar till väg och järnväg
  • Kan hantera 500 000 containers per år
  • Klarar 200 000 fordon med rullande gods per år
  • Får sju kajlägen och totalt 1 400 meter kaj
  • Vattendjup på 16,5 meter gör att hamnen kan ta emot stora fartyg

Senaste artiklarna