tisdag, 18 juni, 2024
spot_img
HemSkarpt lägeLovön - lyckad logistiklösning för Förbifart Stockholm

Lovön – lyckad logistiklösning för Förbifart Stockholm

Under Lovön i Mälaren byggs en sträcka av Förbifart Stockholm. Att driva nära 15 kilometer motorvägstunnel är krävande i sig. Men att frakta bort jord och krossmaterial via två kilometer transportband, bygga två hamnar för chartrad båt och hålla allt oväsen under 45 dBA är krävande på riktigt.

Strax efter att Drottningholms slott glidit förbi på vänster sida går en nybyggd väg åt höger upp till Trafikverkets och Lovön Samverkan AB:s lika nybyggda kontor. Det utgör centrum för byggandet av den etapp av Förbifarten som består av bergtunnlar djupt under Mälaren. Som djupast går de 90 meter under markytan och 60 meter under Mälarens botten. Arbetet med att bygga anläggningarna ovan mark startade i februari 2017 och accesstunnlarna, som började drivas i somras, mäter nu totalt cirka 600 meter.

– Jag har varit här ett år nu för att leda uppbyggandet av logistik och lager, allt kring båtarna och så vidare. Det blev lite mer än man trodde från början, säger Donal Jennings, logistikchef på Lovön Samverkan AB.

Bolaget bildades av de två italienska företag som vann upphandlingen av etappen. Tilldelningen överklagades två gånger, men till slut kunde bygget komma i gång.

– Vi var sex månader försenade vid första spadtaget, men nu ligger vi bara tre månader efter. I den stora planen ligger vi bra till.

Färdiga om fem år

En första större utmaning mötte företaget i somras. Då skulle alla transporter till och från den norra arbetsplatsen sluta gå längs den slingriga landsvägen och i stället flyttas till en färja. Den går mellan Tyska Botten i Bromma och ett provisoriskt färjeläge vid den norra Lovöhamnen. På Brommasidan finns ingen möjlighet att parkera, så allt måste klaffa exakt.

Donal Jennings och hans cirka 60 kolleger ska vara färdiga med de parallella tunnelrören för tre motorvägsfiler samt uppfarter till Ekerövägen om fem år. Till sin hjälp har de ett partnerskap med Epiroc kring maskiner och service. All utrustning utom de två sprutbetongmaskinerna är splitter ny.

Varje dag används två Boomer EC3 i var sin tunnel. Stenen som sprängs bort förs ut, krossas till 0/50-fraktion och får sedan åka på specialbyggda transportband till en av de två tillfälliga hamnar som byggts. Det längsta bandet är 1,8 kilometer.

”Skulle behöva 80 lastbilar per dag”

Att bergkrosset skulle fraktas bort på båt har varit klart hela tiden från Trafikverkets sida.

– Det var miljöperspektivet som avgjorde, men också hänsyn till de närboende. Vi skulle behöva köra 80 lastbilar per dag för att frakta bort all sten, säger Donal Jennings.

Bulkfartygen tar 1 500 ton krossmaterial per tur. De kommer att gå alla dagar, vardag som helg. Varje vecka ska 70 000 ton krossmaterial föras med båt till Jehanders eller NCC:s anläggningar, Löten på Munsö respektive Toresta i Bro. Där förvandlas det till makadam, grus och blandningar för cement. Donal Jennings räknar med att drygt 80 procent kommer till användning vid nya byggen. Totalt ska ungefär 8 miljoner ton bergmassor ha sprängts loss ur tunnlarna till 2022.

När allt tunnelarbete är klart återstår ännu en stor utmaning för företaget:

– Allt vi bygger upp måste tas bort. Det ska hålla i fem år, men sedan måste vi återställa alltihop eftersom här är naturreservat och vattenskyddsområde, säger Donal Jennings.

Av det som i dag är stora maskinhallar, tvättält, en 30 000-liters dieseltank, krossanläggningar, kilometervis med transportband, två hamnkajer och ett färjeläge ska det bli ingenting. Ovan jord alltså. I underjorden finns förhoppningsvis 6 750 meter av Förbifarten, som ansluter till resten av tunnlarna i norr och söder. Totalt ska motorvägsförbindelsen bestå av 18 kilometer tunnel och tre kilometer väg. Den öppnar för trafik 2026.


Fakta / Lovön Samverkan AB

  • Joint venture-företag bildat 2016 mellan de italienska entreprenörerna JV Vianini och CMC.
  • Företaget vann upphandlingen av bergtunnlarna under Lovön, en av sex huvudentreprenader i byggandet av Förbifart Stockholm. Kontraktet är värt cirka 3,7 miljarder kronor.
  • Projektet löper mellan 2017 och 2022. Under den tiden kommer 11 000 kubikmeter jord och 8,4 miljoner ton krossmaterial att fraktas bort.
  • Med Epirocutrustning kommer företaget att borra ungefär 6 200 kilometer hål för sprängsalvorna och sedan använda 10 000 ton injekteringsbruk.

Senaste artiklarna