tisdag, 18 juni, 2024
spot_img
HemAktuelltProjektchefen: ”Nya tunnelbanan är ett historiskt bygge”

Projektchefen: ”Nya tunnelbanan är ett historiskt bygge”

För första gången på över 40 år byggs nya sträckor under jord i Stockholms tunnelbana. I mars sprängdes första salvan för en av arbetstunnlarna på sträckan Akalla–Barkarby nordväst om staden.

TEXT Linda Swartz FOTO Kristina Sahlén

Stockholm vilar på en så gott som solid berggrund av granit och gnejs. Därför är det inga större bekymmer när tunnlarna för den nya t-banan ska sprängas fram även om den nya tunneln på vissa platser går endast fem meter under nya Förbifart Stockholm. Den nya t-banan kommer att utgöra en fortsättning i nordväst av den blå linjen, nätets yngsta.

– Tunnlarna kommer att gå i berg hela vägen och passera under Förbifarten, säger Anna Nylén.

Hon är projektchef för sträckan Akalla–Barkarby och den som har överblicken över jättearbetet. Det är fem år sedan hon påbörjade sitt jobb och det färdiga resultatet får hon se först om nästan sex år.

– Det känns bra att få vara med och bygga något som är så viktigt för stockholmarna. Det är också ett historiskt bygge, eftersom det inte gjorts några stora utbyggnader av tunnelbanan på 40 år.

Tunnlarna sprängs från flera fronter

Varför behövs då den här nya sträckan? Tunnelbanan passerar under en nybyggd motorväg, ett nedlagt flygfält och slutar i ett industriområde på andra sidan ännu en motorväg. Men när banan står klar 2024 kommer allting ovan mark att ha omvandlats.

Den nya Barkarbystaden, med bland annat flygfältet och Veddestas industritomter, får 14 000 bostäder för cirka 30 000 invånare fram till 2032. Totalt beräknas det att invånarantalet i Järfälla kommun, där bostäderna byggs, kommer att öka med nära 100 procent. Alltså är det en bra idé att bygga ny tunnelbana till det här området.

Nya tunnelbanan - karta

Tunnlarna som tågen ska gå i kommer att sprängas från flera fronter samtidigt.
Från Akalla kommer de två spåren löpa i separata tunnlar och efter station Barkarbystaden gå parallellt i en större tunnel. Den exakta placeringen av tunnlarna har avgjorts delvis av förhållandena under jord, delvis av hur den nya stadsmiljön ovan mark är tänkt att se ut.

– Vi började med en bred korridor, och efter flera samråd med alla inblandade aktörer enades vi om hur den skulle smalnas av, säger Anna Nylén.

Noggranna markundersökningar

Innan infrastrukturplanerna spikades gjordes noggranna undersökningar av markförhållandena. Främst gjordes jord-bergsonderingar för att kolla djupet till berg och kärnborrningar för bedömning av bergkvaliteten.

Ett antal olika bergmekaniska tester på borrkärnor har utförts och borrkärnorna har karterats för karaktärisering av berget. Det har även utförts olika hydrauliska tester och filmats i borrhålen för att få ytterligare information om bergets egenskaper. Bara i Barkarby har det borrats över 1 000 hål. Anna Nylén beskriver det som att man ”gått som en symaskin” längs hela sträckan.

Ovanliga bergarter ger projektet nya utmaningar

En upptäckt under arbetet var det parti nära den planerade station Barkarby som visade sig bestå av en ovanlig form av granit som heter episyenit. Den är mer porös än den vanliga graniten och kräver därmed mer omsorg vid tätningen, men det ska inte innebära några problem för tunnelbygget.

– Det känns bra att få vara med och bygga något som är så viktigt för stockholmarna. Det är ett historiskt bygge,det HAR inte gjorts några stora utbyggnader av tunnelbanan på 40 år.

Däremot hade det varit bekymmersamt att bygga tunneln den rakaste vägen mellan Barkarbystaden och Barkarby. Där stötte undersökningarna på en rejäl sänka som hade gjort det praktiskt omöjligt att bygga en tunnel förbi.

Antingen hade den fått slutta för mycket för att nå ner i berget eller gå genom det som i projektgruppen kallas ”våtmarken”. I stället går nu tunneln i en böj för att kunna sprängas i berg hela vägen.

Fem meter under Förbifart Stockholm

Cirka 700 meter väster om Akalla station passerar tunnlarna under Förbifart Stockholms motorvägstunnlar med en marginal av cirka fem meter berg. Hur tjock bergtäckningen behöver vara går inte att säga generellt. Det beror på bergkvaliteten, närheten till andra anläggningar under mark, storleken på tunneln och så vidare.

Men en tumregel vid en första bedömning är att en bergtäckning motsvarande minst halva tunnelns bredd är önskvärd om normala tunneldrivningsmetoder ska kunna användas.

Upphandling för nya tunnelbanan görs snart

Det var aldrig aktuellt att låta tunnelbanan gå ovanför motorvägens tunnlar. Då hade man fått göra en så kallad cut and cover, eller öppet schakt.
– Men genom att tunnlarna ligger i berg frigörs marken ovanför till hus, säger Anna Nylén.

De två nya stationerna kommer att bli av envalvstyp, det vill säga en stor plattform i mitten med spår på var sida. Över alltihop välver sig berget med ett nedpendlat tak för ventilation och belysning. Från spårbädden till högsta punkten i valvet blir det cirka nio meter.

Vem som ska utföra själva tunnelsprängningen, då drygt 700 000 kubikmeter berg ska upp ur underjorden, är inte klart ännu. Upphandlingen ska göras under året och sprängningarna börja under första kvartalet 2020.


Tidplan för nya tunnelbanan Akalla–Barkarby

Kvartal 1 2019
Byggstart arbetstunnlar. Tre tunnlar sprängs väster om Akalla, i blivande Barkarbystaden och i nuvarande Veddesta. Upphandling startar för berganläggningsentreprenaden.

Kvartal 1 2020
Sprängningen av huvudtunnlarna för spårtrafiken påbörjas. Entreprenör upphandlas just nu.

Under 2020
Upphandling av installation, el med mera startar.

2022
Tunnlarna är färdigsprängda. ”Inredning” av stationerna och tunnlarna påbörjas.

Kvartal 4 2024
Trafiken i nya tunnelbanan ska vara igång.


Fakta sträckan Akalla–Barkarby

  • Tunnlarna blir 4 kilometer långa och kommer att gå i berg hela vägen.
  • De två stationerna, Barkarbystaden och Barkarby, placeras cirka 30 meter under mark. I Barkarby skapas anslutning till pendeltåg, regionaltåg och bussar.
  • 710 000 kubikmeter fast berg kommer att sprängas ut, till största delen granit.
  • Ungefär 32 000 kubikmeter betong kommer att användas.
  • Kostnaden för denna sträcka av nya tunnelbanan är 3,31 miljarder kronor i 2016 års penningvärde. Region Stockholm, Järfälla kommun och staten står för finansieringen. Statens insats består i stora delar av intäkter från trängselskatten i Stockholm.
  • År 2030 beräknas 2 800 resenärer kliva på och av tunnelbanan i Barkarbystaden under morgonens rusningstimme.

Senaste artiklarna