lördag, 13 juli, 2024
spot_img
HemExperterna tipsarExpertens fem måsten för en säker och hållbar bergsförstärkning

Expertens fem måsten för en säker och hållbar bergsförstärkning

Att arbeta med ett naturligt material som berg innebär att aldrig ta något för givet. Här är expertens fem konkreta råd för en säker och hållbar bergförstärkning. 

Berg är inte ett förutsägbart material. Det är ingen nyhet för varken bergsingenjörer eller borrvagnsförare. Trots det används ofta mer eller mindre standardiserade metoder för bergsförstärkning och produkter vid gruvproduktion eller när en tunnel för infrastruktur ska byggas.

Det är inget fel på standardisering, att göra som man gjort tidigare vid en liknande situation är en bra utgångspunkt. Men man kan inte stanna där. Eftersom berg kan bete sig så olika måste kontroller göras löpande för att se att man verkligen har rätt teknik och utrustning för just precis det ställe man förstärker.

Det säger Dirk Venter, bergsförstärkningsexpert på New Concept Mining, ett sydafrikanskt företag som nyligen blev en del av Epiroc och numera även finns i Sverige. New Concept Mining har i samarbete med sina kunder utvecklat över 200 patent på olika typer av produkter för bergsförstärkning.

Bättre bergsförstärkning med fler efterkontroller

Enligt Dirk Venters erfarenhet läggs det generellt sett läggs stor vikt vid valet av bergsförstärkningsmetod och produkter. Vad han däremot skulle önska mer av är fler efterkontroller – för att vara säker på att produkterna och metoderna verkligen beter sig som man tror att det ska göra.

– Eftersom det är ett naturligt material kan man aldrig ta för givet att bergsförstärkningen ska fungera precis så som man tänkt, säger han och lägger till att kontrollerna kan bestå av operatörerna till exempel kontinuerligt tittar efter sprickbildning runt takbultarna och undersöker hur bulten beter sig där den sitter i berget.

– Det kan också handla om att göra slumpmässiga dragprov, säger han.

Något annat som är viktigt att tänka på är om det valda stödsystemet är kompatibelt med den borrutrustning som används.

– Många missar att ta med borrhålens storlek i beräkningarna av vilken prestanda takbultarna bör ha. Hur stora hålen är kan påverka väldigt mycket, säger han.

Farligt och dyrt att göra fel

Att i efterhand inse att de bergsförstärkningsprodukter som använts inte presterar som väntat kan vara en mardröm. Att inte ha bästa möjliga bergsförstärkning är inte bara en säkerhetsrisk, det innebär ofta stora kostnader och förseningar.

– Det gäller att de som ska utföra bergsförstärkningen får tydligt definierade instruktioner inför varje arbete som ska utföras och blir tränade på att göra det i rätt miljö, säger Dirk Venter och fortsätter:

– Görs det här i kombination med efterkontroller är risken betydligt mindre för att det blir fel.

Dirk Venters 5 tips för bästa möjliga bergsförstärkning:

Fundera noga över hur förhållandena på just den plats som ska förstärkas är. Jämför gärna med andra liknande utföranden och situationer, men ta inte för givet att det går bra att göra likadant.

  1. Missa inte att ta hänsyn till hur stora borrhålen blir, inte sällan är de olika stora i början och i slutet av hålet. Storleken har stor betydelse för hur bultarna kommer att prestera.
  2. Se till att den utrustning som används för att installera bergsförstärkningen är kompatibel med de produkter som valts.
  3. Gör löpande efterkontroller. Gärna både mekaniska och okulära.
  4. När de uppkommer förändringar i berget eller när förutsättningarna på annat sätt förändrar brytningen – glöm inte bort att också gå igenom hur detta kan påverka bergsförstärkningen. Kanske måste både metod och produkter bytas ut?

Senaste artiklarna