söndag, 21 april, 2024
spot_img
HemSkarpt lägeFyra enkla tips - så minskar du risken att störa omgivningen när...

Fyra enkla tips – så minskar du risken att störa omgivningen när du borrar i berg

Text: Peter Wiklund

Byggprojekt med borrning och sprängning kan vara en högljudd historia och allt fler klagar på buller. Men vad som är normalt bakgrundsljud för en person kan vara obehagligt buller för en annan. Att investera i en ljuddämpad borrigg är förstås ett säkert sätt att störande ljud för omgivningen. Men finns det också enklare sätt att minska risken för klagomål? Vi frågade en akustikexpert om råd.

– Vad som uppfattas som buller är mer komplicerat än vad många tror. Det går inte att sätta en nivå vid ett visst antal decibel och slå fast att allt som låter mer än så är buller, konstaterar akustikern Pontus Paulsson.

Pontus Paulsson jobbar som akustikexpert på Bergsäker som hjälper byggaktörer att kunna fokusera på sina byggprojekt. I sitt jobb som akustiker hjälper han entreprenörer att bevaka och förhindra buller under byggprojekt men också att bistå vid klagomål.

Buller handlar om både teknik och människor. Eller annorlunda uttryckt: det går att mäta olika typer av ljud med mycket god noggrannhet, samtidigt som det handlar om hur vi människor tar in ljudet, förklarar han.

Den som bullrar har ansvaret för att inte störa

Den som håller i ett byggprojekt har inte bara ansvar för att genomföra projektet. nsvarsfrågan har förändrats, något som gör det ännu mer nödvändigt att hålla koll på och minimerar bullernivåerna. Den som bidrar till bullret har idag ett större ansvar oavsett vem som var först. Tidigare fick nya verksamheter och nyinflyttade anpassa sig till det befintliga. Idag är ansvaret strikt.

– Man kan säga att ansvaret har flera olika delar. För det första finns det ett kunskapskrav som står i miljöbalken, med syfte att öka medvetenheten och det preventiva arbetet. 

För det andra handlar det om vilket buller som genereras av bygget, alltså den mätbara ljudnivån.

– En byggherre ska veta i förväg vilka moment som riskerar att få höga nivåer och sedan under bygget följa upp med mätningar. Ligger man över riktlinjerna ska man agera i tid. Annars riskerar man att drabbas av överraskande klagomål.

Mycket att vinna på att förebygga byggbuller

Det finns vissa aktörer i branschen som inte har koll på de här frågorna, konstaterar Pontus Paulsson.

– Men det är skönt att se att i alla fall en del gör sitt bästa. Och om man gör en undersökning av omgivningspåverkan innan man drar igång bygget finns det mycket att vinna – ingen vill ju behöva ägna tid och pengar åt åtgärder som hade kunnat förebyggas med rätt kunskaper.

Det finns en koppling mellan bullrig miljö och negativ påverkan på människors hälsa. Men det betyder inte att allt ljud är skadligt. För det handlar samtidigt bland annat om vilken typ av ljud det är.

”Ett vattenfall kan låta otroligt mycket, men folk uppfattar ändå inte att det är ett störande ljud”

– Ett vattenfall kan låta otroligt mycket, men folk uppfattar ändå inte att det är ett störande ljud. Miljön upplevs antagligen snarare som rogivande, trots den höga ljudnivån, säger Pontus Paulsson som arbetar som konsult inom akustik på företaget Bergsäker. De fokuserar på så kallad omgivningspåverkan, det vill säga att hålla koll på bland annat risk för vibrationer och buller vid bygg- och infrastrukturprojekt.

Buller eller inte beror på omgivningen

– Det finns en uppenbar risk att det kommer klagomål på buller vid ett byggprojekt i en stad. Många moment under en byggnation är högljudda, och det är ofta folk arbetar eller bor i närheten av platsen när städer ska förtätas.

Men återigen: det är inte så enkelt. Det är nämligen så att ”ljud maskerar ljud”, som Pontus Paulsson uttrycker det.

”Jag är förvånad över att ingen stor aktör i branschen har tagit möjligheten att profilera sig med Sänkta ljudnivåer. det är helt klart något som ligger i tiden”

– I en miljö där det redan är ganska bullrigt gäller det till att börja med att byggarbetet överröstar bakgrunden. Skulle samma arbete utföras i ett område där det är väldigt tyst kommer ljudet att upplevas på ett helt annat sätt. Det står hela tiden i relation till omgivningen, säger han.

Viktigt att informera de som bor och jobbar i närheten

Ytterligare en faktor som ska tas med i beräkningen är vilken inställning personerna i närheten har till byggprojektet.

– Det är så enkelt att om man är negativt inställd, så är man mer benägen att klaga. Det ligger mycket psykologi i detta.

Den insikten kan du som byggherre dra nytta av, konstaterar han.

– För att minska risken för klagomål kan du se till att vara noggrann med informationsspridningen inför och under ett projekt. Både för att folk ska veta vad som pågår, och för att de förhoppningsvis ska tycka att det är ett bra projekt som bidrar till området.

Det finns också en hel del att vinna på att lyfta fram att ni använder bästa tänkbara utrustning när det gäller ljudnivå, menar Pontus Paulsson.

– Jag är förvånad över att ingen stor aktör i branschen har tagit möjligheten att profilera sig med det. Sänkta ljudnivåer är något som kan kopplas till hållbarhet, så det är helt klart något som ligger i tiden – och som skulle kunna gynna varumärket, säger han.

Pontus fyra tips: Så minskar du risken för klagomål på byggbuller när du borrar

  1. Visa att ni anstränger er. Eftersom buller till stor del handlar om upplevelse – och inte enbart faktiska uppmätta ljudnivåer – kan mycket vara vunnet av att i förväg visa de som bor eller arbetar i omgivningen att ni anstränger er för att försöka begränsa ljudnivåerna, till exempel genom att använda ljuddämpad utrustning och bästa tillgängliga teknik.
  2. Var noga med att informera tydligt om projektet och olika moment. Om man vet att det kommer att bullra under en begränsad period av exempelvis pålning är det lättare att acceptera det, än om man blir överraskad av det.
  3. Gör en bullerutredning – tidigt. Då framgår det tydligt vilka moment och områden som är kritiska. Dessutom får du en kontrollplan som används för löpande bullerbevakning under projektet.
  4. Mät buller och samla data så att era kunskaper om ljudnivåer och risker för buller ökar snabbt, så att det går allt lättare att förutse och planera kommande projekt. 

Källa: Pontus Paulsson, Bergsäker

Senaste artiklarna