tisdag, 18 juni, 2024
spot_img
HemAktuelltSveriges 5 största infrastrukturprojekt

Sveriges 5 största infrastrukturprojekt

Det borras, sprängs och byggs för fullt runt om i Sverige just nu. Nya stambanor, tunnelbanor och snart kanske även kärnbränsleförvaring. Här är listan på de största infrastrukturprojekten som är på gång.

Text: Matilda Lann

Höghastighetståg ska kunna köra på Ostlänken. Foto: Shutterstock

1. Ostlänken 

Kostnad: 89 miljarder

Ostlänken är en 16 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping – första delen av Sveriges nya stambanor. Projektet rör tre regioner: Stockholm, Södermanland och Östergötland. Byggtiden för mångmiljardsatsningen är 2024–2034 och järnvägen öppnar för trafik 2035. 25 procent av Ostlänken byggs på bro eller i tunnel.

Tunnelbanebygge vid Gullmarsplan i Stockholm. Foto: Region Stockholm

LÄS MER: När det värsta händer – det här behöver du veta om dolor

2. Tunnelbanan 

Kostnad: 54 miljarder

Just nu pågår en omfattande utbyggnad av Stockholms tunnelbana. 3 mil spår och 18 nya stationer ska byggas. Arbetet omfattar arbetstunnlar, spårtunnlar, stationer och en utbyggd depå. Alla spår byggs helt under jord och enbart stationerna sticker upp över markytan. Första linjen som tas i drift är Barkarby, med planerad trafikstart år 2026. Sista etappen planeras vara klar för trafik 2034.

Illustration på den färdiga Ekerövägen. Foto: Trafikverket

3. Förbifart Stockholm

Kostnad: 38 miljarder

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm som ska binda ihop norra och södra delen av huvudstaden. Motorvägsförbindelsen består av 21 kilometer tunnlar, två parallella tunnelrör, ramper och tvärtunnlar. Totalt är det drygt 5,5 mil tunnlar, och allt utsprängt berg kommer att motsvara volymen på 11 Globen. Första spadtaget togs 2014 och vägen ska öppna för trafik 2030.

Marieholmstunneln i Göteborg. Foto: Trafikverket

4. Västsvenska paketet 

Kostnad: 34 miljarder

Västsvenska paketet är en rad satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Några av de större projekten är Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron. Projektet startade 2009 och satsningarna kommer att pågå fram till 2028. Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs stad, Göteborgsregionen, Västtrafik och Trafikverket står bakom satsningen.

LÄS MER: Ny tunnelbanetunnel under Grand Hotel – ”det är omöjligt att inte störa”

Landskapsbron i Kallhäll är en del av Mälarbanan-projektet. Foto: Trafikverket

5. Mälarbanan 

Kostnad: 25,5 miljarder 

Mälarbanan förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Nu bygger Trafikverket ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i norra Stockholm från två till fyra spår, detta för att tågen ska kunna gå tätare och punktligare. Förutom ny järnväg byggs också stationer, gång- och cykelvägar, tunnlar och broar. Arbetet på den 20 km långa sträckan har pågått sedan 2012 och en stor del av utbyggnaden är redan klar. De sträckor som kvarstår kommer att öppnas etappvis och sista stationen i projektet, Huvudsta, beräknas vara klar 2034. 

Bubblare: Slutförvaret av kärnavfall

Kostnad: 19 miljarder

I januari 2022 tog regeringen beslut om att ge SKB tillstånd att bygga slutförvaret för kärnavfall. Det som ingår i projektet är nytt kärnbränsleförvar i anslutning till Forsmark i Östhammars kommun, utbyggnad av det befintliga slutförvaret och inkapslingsanläggning vid mellanlagret i Oskarshamn. Anläggningen i Forsmark kommer att ta cirka fyra kvadratkilometer bergutrymme i anspråk och kapslarna med kärnavfall ska placeras på 500 meters djup. Ett tunnelsystem på runt sex mil ska byggas samt en ramp på fem kilometer som leder ner i berget. Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten ska nu sätta detaljerade villkor för verksamheten, något som antagligen kommer att ske under 2024. När alla tillstånd är på plats kan bygget sätta i gång och väntas då ta cirka tio år. Fullt utbyggd beräknas anläggningen vara 2080. 

Senaste artiklarna