onsdag, 22 maj, 2024
spot_img
HemAktuelltSGU: Nya fynd av sällsynta metaller kan öppna upp gamla gruvor i...

SGU: Nya fynd av sällsynta metaller kan öppna upp gamla gruvor i Bergslagen

Prospektering: Enligt en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) kan det finnas stora mängder hett eftertraktade innovationskritiska metaller i Bergslagen. Om det stämmer kan det leda till att gamla, nedlagda, gruvor öppnar upp igen.

Text: Peter Wiklund

I rapporten pekar SGU bland annat på fynd av kobolt i områden kring Vena, sällsynta jordartsmetaller inom Grängesbergsfältet och större mängder av grafit i Norbergsområdet än vad som varit känt. Även vissa av de gamla sandmagasinen har visat sig innehålla innovationskritiska metaller. Metallerna som tidigare inte varit värda att bryta är nu hett eftertraktade.

SGU har dessutom sedan rapporten skrevs hittat nya fyndigheter i Bergslagen. Undersökningarna genomfördes för att påvisa om REE-mineraliseringar (sällsynta jordartsmetaller, REE) Totalt har fler än 150 prov insamlats från 60 besökta platser. Av dessa uppvisar 27 stycken markant till kraftigt förhöjda REE-halter, varav 18 av dessa saknade tidigare känd REE-mineralisering.

– För länge sedan var huvudmetaller som järn och koppar den viktigaste materialresursen för industrin och samhällsutvecklingen. Men numera räcker inte det, utan vi är starkt beroende av helt andra metaller och mineral, säger Ildiko Antal Lundin, enhetschef på SGU.

Prospektering av sällsynta metaller är viktigt anser Ildiko Antal Lundin, SGU

Hon är en av de som står bakom rapporten där SGU  genom nya undersökningsmetoder slagit fast att det i Bergslagen, där gruvindustrin traditionellt sett brutit järn, koppar, zink och bly, finns god potential för så kallade ”innovationskritiska metaller och mineral”. Det rör sig bland annat om kobolt, sällsynta jordartsmetaller, volfram, platinagruppens metaller, indium och grafit.

Inte lönsamt – förrän nu

De innovationskritiska metallerna och mineralerna används dels i batterier, solpaneler och mobiler, men även i extra starka legeringar i exempelvis vindkraftverk. Betydelsen av dem kommer att öka eftersom de är en viktig utgångspunkt i den stora energiomställningen till ett minskat beroende av fossila bränslen.

– Det är inte ovanligt att de förekommer tillsammans med basmetaller, men tidigare har det inte varit aktuellt att undersöka om och var de finns. Det har helt enkelt inte varit intressant eller lönsamt, säger Ildiko Antal Lundin.

LÄS MER: SGU satsar på prospektering av batterimetaller i Sverige

Men det är det alltså nu. Över hela världen, men kanske extra mycket inom EU. Här produceras nästan inga innovationskritiska metaller och det finns ett starkt beroende av andra länder för att kunna täcka behovet.

Nya analysmetoder kan öppna gamla gruvor

SGU har i sina undersökningar inledningsvis riktat in sig på Bergslagen, med extra fokus på gruvområden där järn- och basmetaller har utvunnits tidigare.

– Med hjälp av moderna analysmetoder har vi kunnat hitta innovationskritiska metaller och mineral både i berggrunden och i olika typer av gruvavfall. I flera fall är fynden tidigare okända, säger Ildiko Antal Lundin.

Enklare att komma igång med prospektering

Innebär det här att gamla, nedlagda, gruvor där de innovationskritiska metallerna och mineralerna finns kommer få tillstånd att öppna upp igen? 

Zmar Sarius gruvingenjör på Bergstaten tror på fler undersökningstillstånd för prospektering

– Det krävs som vanligt först undersökningstillstånd som ger rätt att undersöka och få företräde till eventuella fynd och i nästa steg en bearbetningskoncession för att ha rätt att  utvinna de mineral och metaller som finns i området. Där är det ingen skillnad, utan man måste gå genom alla steg precis som när man startar en helt ny gruvverksamhet, säger Zmar Sarlus, gruvingenjör på Bergsstaten. 

Startas en ny gruvverksamhet i en gammal gruva kan det finnas fördelar som gör det enklare att komma igång med själva gruvproduktionen – som en befintlig infrastruktur, närhet till vatten och tillgång el, konstaterar han.

LÄS MER: Prospektering: Rekordmånga vill bryta metaller och mineraler

– Allt sådant spelar roll när det gäller att bedöma den potentiella lönsamheten i verksamheten.

Men att det redan finns orter i gruvorna behöver inte nödvändigtvis innebära någon tydlig ekonomisk eller tidsmässig vinst.

– Till att börja med är det antagligen krävande att återställa dem, och sedan kan det mycket väl vara frågan om en helt annan typ av gruvdrift i det här läget. Det kan också vara nödvändigt att komma djupare i berggrunden för att bryta de här materialen, säger han.

Resultaten viktiga

Ildiko Antal Lundin understryker att SGU:s undersökningar har handlat om att visa vilka områden som kan vara intressanta.

– Nästa steg blir att prospekteringsföretagen tar vid. Men det vi har kommit fram till är förstås väldigt viktiga för dem – utan våra resultat hade det varit som att leta efter en nål i en höstack, säger hon.

EU:s lista över kritiska råmaterial innehåller närmare 30 metaller eller mineraler av vilka flera finns i Sverige även om de ännu inte utvinns.

Nu har SGU föreslagit i budgetäskandet för 2021–2023 att förstärka den pågående satsningen på undersökningar i Bergslagen, samtidigt som de vill gå vidare till delar av Västernorrland, Jämtland och Småland för att där utreda potentialen för bland annat kobolt, litium och sällsynta jordartsmetaller.

Senaste artiklarna