lördag, 13 juli, 2024
spot_img
HemExperterna tipsarBorrmästaren förklarar: Så funkar borriggens borrsystem

Borrmästaren förklarar: Så funkar borriggens borrsystem

Att sätta sig in i borrriggens borrsystem är inte helt enkelt – bara namnen får många att klia sig i huvudet. Epirocs borrmästare hjälper dig att begripa vad RPCF, DPCI, FSCI handlar om. 

Du måste kanske inte ha koll på borrriggens borrstyrning för att kunna sköta jobbet som operatör – i de allra flesta fall räcker det att veta att borrsystemen bör vara påslagna innan borrningen sätter igång. Men har du ambition att utvecklas i ditt jobb och förstå mer om hur maskinens olika delar samverkar, är en djupare kunskap om borrsystemen ett måste. 

Epirocs borrmästare ställer in borrsystemen
Stefan Löfdahl, Borrmästare Epiroc

– Alla behöver inte kunna göra inställningarna för borrsystemen, däremot är det viktigt att vara medveten om hur de påverkar borrandet, säger Epirocs borrmästare Stefan Löfdahl, som bland annat har i uppdrag att utbilda entreprenörer och operatörer om hur de kan få ut mesta möjliga av sina Epiroc-riggar.

LÄS MER: Det här är de vanligaste misstagen vid borrning

– Många borrningar kräver faktiskt att man går in och pillar lite på inställningarna i borrsystemen. Sedan är det inte alla operatörer som har befogenhet att göra det, men har man inte det är det i alla fall bra att veta när det är läge att låta den som kan och får göra ändringarna, göra dem. 

Lönar sig att ha koll på borriggens borrsystem

Han har i sitt arbete märkt att även om de flesta på det stora hela har koll på varför borriggens borrsystem existerar – att optimera borrandet på olika sätt – är det långt ifrån alla som vet exakt vad de olika systemen gör. 

– Lek med tanken att du har problem med att slå isär skarvarna. Har du då vetskapen att det kan vara något i inställningen av RCPF-systemet som stökar, kommer problemet snabbt vara fixat, säger han. 

Stefan inspekterar en borrigg på servicecentret i Slagsta utanför Stockholm

Att känna sin maskin, alla delar av den, kommer inte bara bidra till att riggen håller längre och produktionen blir mer effektiv – det tjänar också ett annat, minst lika viktigt, syfte.

LÄS MER: Borroperatörer – det här ska ni göra varje dag för att slippa onödiga servicekostnader

– Ju mer du kan, desto roligare blir det på jobbet! Med kunskap kommer möjligheten att kunna göra de där finlirsjusteringarna som kommer att göra dig till en riktigt bra operatör. 

Så här fungerar borriggens borrsystem – system för system 

RPCF

Det här är systemet som ser till att förhållandet mellan rotationstrycket och matningstrycket alltid är optimalt. Ofta ställer man in rotationstrycket på en viss nivå – går det över den nivån kommer systemet se till att matningstrycket regleras ner automatiskt. Om nivån inte är rätt inställd kan det bli för högt moment och svårt att slå isär skarvarna. 

DPCI

DPCI-systemet har fyra funktioner: 

  1. Det justerar slagverkstrycket – via dämpartrycket. Ett exempel: Du börjar borra med lågt slagverkstryck, ett så kallat ”påhuggstryck”. När dämpartrycket går upp till en viss nivå tillåter DPCI-funktionen att slagverkstrycket ökar, men ser till att det alltid är i proportion med dämpartrycket. 
  2. Det aktiverar och stoppar slagverket. Aktiverar genom att vi har en inställning som måste vara på en viss nivå innan vi ens tillåter att slagverket går igång, och stoppar slagverket när dämpartrycket blir för lågt.
  3. Det ger mer slagenergi när det behövs. Det känner alltså av att berget blir hårdare genom att dämpartrycket går upp och tillåter då ett hårdare slag.
  4. Det stoppar slagverket även när dämpartrycket blir för högt. Normalt händer det när borrmaskinen gått sönder på något sätt, eller att man kör alldeles för fort med borrmaskinen. Det är kort sagt en funktion som finns för att skydda borrmaskinen. 

FSCI

Berg är inte likadant hela tiden, plötsligt kan det dyka upp sand, lerslag eller hålrum. Om borrsjunkningen ökar över en inställd nivå går FSCI in och minskar slagverket och matningen. I nästa steg minskas även matningshastigheten. När det går för fort finns stor risk att spolluften inte hinner med att rensa hålet vilket ökar risken för fastborrning och hålavvikelse.

Senaste artiklarna