lördag, 13 juli, 2024
spot_img
HemExperterna tipsarSå kommer du igång med automatisering

Så kommer du igång med automatisering

Hallå där … Fredrik Lindström

Du är Product Manager Automation på Epiroc och jobbar i ovanjordsgruvor i Sverige och Finland, med fjärrstyrning och automation på Epirocs Pit Viper-riggar.

När man vill automatisera gruvdrift – var börjar man?

– I ett partnerskap börjar vi med att granska nuvarande processer, för att se var automation gör mest nytta. Därefter kan vi hjälpa till med projektledning och nätverksanalyser för att på bästa sätt hitta den rätta och mest hållbara automationslösningen.

Vad ska man tänka på?

– Det är viktigt att få med nyckelpersoner i samtliga led i tidigt skede för att på bästa sätt kunna påbörja arbetet med förändringar som sker i arbetsprocesserna. Är inte dessa på plats när tekniken implementeras och sätts i drift, kommer man inte kunna se goda resultat lika snabbt.

Vilka är de främsta fördelarna?

– Fördelarna med att automatisera borrcykeln är främst ökad säkerhet, förutsägbarhet, produktivitet och lägre driftkostnader. Ett exempel är att borrhålen alltid hamnar på rätt plats och höjd, vilket i sin tur ger ännu lägre kostnader tack vare bättre fragmentering och krossbarhet.

Finns det några nackdelar?

– Jobbar man systematiskt med att förnya och förbättra arbetssätt och strukturer som speglar automation, då ser jag inga nackdelar.

Hur blir det med underhåll av maskiner?

– Autonoma maskiner ställer högre krav på underhåll. Samtliga system måste vara hundra procent felfria för att vi ska tillåta drift i en automatiserad gruvmiljö.

Hur påverkas personalen i gruvan?

– Automatisering av en gruva genererar en bättre och säkrare arbetsmiljö för de anställda.
Använder man sig av ett kontrollrum ökar även den sociala biten då flera operatörer samlas i samma lokal och kan utbyta kunskap och erfarenheter jämfört med att sitta isolerad i en hytt.

Vilka fördelar finns för företaget?

– För arbetsgivaren innebär automatisering att det krävs färre anställda för att utföra samma arbete. Det blir lättare att hitta personal med rätt kompetens då produktiveten inte är lika beroende av en skicklig borroperatör, det går lika bra med en som är relativt nyutbildad.
– En annan stor fördel är att jämställdheten kan öka, då fler kvinnor söker sig till dessa jobb.

Gör automatiseringen att gruvjobb försvinner?

– Jobben kommer inte att försvinna när en gruva automatiseras, däremot kommer det att skapas nya roller. Elektriker, IT- och systemingenjörer, och dataanalytiker är yrken som kommer efterfrågas i framtidens automatiserade gruvindustri.

Senaste artiklarna